Poniatowa

SŁONECZNA 1 22

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Biuro Podróży Italy Tours mieści się w Opolu Lubelskim. Jest organizatorem turystycznym istniejącym na rynku od roku 2007. Podstawa prawna naszej działalności Od roku 2007 Italy Tours widnieje w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 135. Biuro dysponuje także aktualną i niezbędną gwarancja bankową nr 1505/WA/68/2013

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.